• naše weby..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Letovice: Festival 3+1

Vzájemná spolupráce veřejné správy s podnikateli a zástupci neziskového sektoru je pro každou dobře fungující místní Agendu 21 samozřejmostí. Spoluprací se rozumí např. společné projekty, aktivní účast na akcích a spolupráce při jejich přípravě, aktivní účast v rámci pracovní skupiny pro MA21 atd.
V Letovicích k této spolupráci od roku 2000 významně přispívá každoročně pořádaný FESTIVAL 3+1.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Letovice
Kontakt: Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
Příjmení, jméno: Ivana Květenská
Organizace: Město Letovice
E-mail: mu.kvetenska@letovice.net
Telefon: 516 482 241
Téma: Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Vzájemná spolupráce veřejné správy s podnikateli a zástupci neziskového sektoru je pro každou dobře fungující místní Agendu 21 samozřejmostí. V Letovicích k této spolupráci od roku 2000 významně přispívá každoročně pořádaný FESTIVAL 3+1.

Proč 3+1?
TŘI jsou:
- neziskový sektor (nestátní neziskové organizace, občané)
- soukromý sektor (podnikatelé, firmy, živnostníci)
- státní správa a samospráva
JEDNA je kulturní program festivalu

Festival 3+1 je místem pro setkání, navázání nových kontaktů a prohloubení spolupráce mezi zástupci tří sektorů občanské společnosti v neformálním prostředí kulturního komunitního festivalu. Cílem projektu Festival 3+1 je prostřednictví týdenní kulturně-společenské akce zapojit členy zastupující tři sektory občanské společnosti daného regionu do řešení aktuálních problémů v regionu, přizvat je k diskusi otázek trvale udržitelného rozvoje.

Impuls k pořádání festivalu vzešel od organizace TRIALOG, o.s., jejíž ředitel, PhDr. Kotek, působil mimo jiné v Radě vlády pro NNO. Ze zkušeností a znalostí potřeb této oblasti vznikl FESTIVAL 3+1.
Vyvrcholení festivalu bývá v sobotu, kdy probíhá prezentace činnosti NNO pro veřejnost (účastní se organizace nejen místní, ale také z okolních měst a z Brna), program pro rodiny s dětmi a v odpoledních a večerních hodinách hudební vystoupení, kde je rovněž prezentována činnost neziskových organizací. Odborný a kulturní program připravuje TRIALOG, o.s., na přípravě se dále podílejí Město Letovice, Městské kulturní středisko Letovice, některá ze zúčastněných občanských sdružení, sbor dobrovolných hasičů a zástupce stavební společnosti, která sponzorsky provádí některé potřebné práce.
V rámci posledních dvou ročníků proběhly workshopy afrického tance, které vedli lektoři ze Senegalu a z Pobřeží Slonoviny, prezentován byl rovněž projekt prevence šikany a násilí mezi dětmi "Silní bez násilí", který vznikl v Německu. Obě aktivity probíhají za mezinárodní spolupráce se zahraničními neziskovými organizacemi. Oba projekty rozšířily obsah festivalu také o praktickou výchovu k toleranci a spolupráci s lidmi odlišných kultur a barvy pleti, ale také s lidmi, se kterými sdílíme vlastní společenské prostředí.
Pořádání festivalu je součástí komunitního Plánu zdraví a kvality života v Letovicích - oblast C (Kultura a společnost), který byl vytvářen veřejným projednáváním s občany.
Byly dokumentovány realizované aktivity? ANO
Fotografie z prezentace neziskových organizací a kulturního programu na www.triplusjedna.cz
Začátek aktivity: 18.08.1999
Konec aktivity: Aktivita stále probíhá
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 653
Jak byla aktivita financována? Rozpočet Města Letovice, dotace Jihomoravského kraje, TRIALOG, o.s., Fan -club "BOP Křetínka", soukromé firmy - smlouvy o reklamách a dary, sponzoři, vstupné na kulturní program.
Detailní rozpis: Podíl Města Letovice (vlastní zdroje) bývá obvykle 50 - 100 tis. Kč, při výpadku financování z e strany jednoho z dřívějších partnerů v roce 2008 činil 248.500,- Kč. Poměr v r. 2008 byl interní 248.500,- Kč/externí 404.000,- Kč.

Aktéři

Název: TRIALOG, o.s., /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/
IČO nebo jiný registrační údaj: 60575450
Adresa: Orlí 20, 602 00 Brno
Web: http://www.trialog-brno.cz

Další aktéři

Název:Město Letovice
IČO nebo jiný registrační údaj:00280518
Adresa:Nám. T.G. Masaryka, Letovice, PSČ 679 51
Web:http://www.letovice.net

Název:

Fan-club "BOP Křetínka"
IČO nebo jiný registrační údaj:26542374
Adresa:Sadová 5, 679 61 Letovice
Web:http://www.mks-letovice.cz/fan-club/

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Veřejná správa, neziskové organizace a podnikatelský sektor mohou díky festivalu lépe spolupracovat - akce je impulsem pro aktivizaci dosud pasivnějších subjektů. Spojení s kulturním a vzdělávacím programem se osvědčilo jako vhodná forma.
I když je zajištěno financování a odborné vedení, pořádání celé akce závisí z velké části na práci dobrovolníků, členů zúčastněných sdružení. Veřejná prezentace a uznání práce členů občanských sdrzužení je pro ně motivací k další činnosti, která často není příliš známa mimo cílovou skupinu, na kterou je zaměřena (činnost jednotlivých sdružení bývá často zaměřena na pomoc společensky vyloučeným nebo zdravotně postiženým spoluobčanům, o které společnost často neví). Vždy je však potřeba někoho, kdo učinií první krok, připraví rámec činnosti a zapojí ostatní subjekty

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Pozitivním prvkem dosud byla záštita a osobní účast hejtmana Jihomoravského kraje kraje Ing. Stanislava Juránka (hejtmanem do roku 2008) na všech ročnících festivalu a účast starostů okolních měst a obcí. Festival je kladně hodnocen účastníky, lektory i vystupujícími umělci.
Rizikem je snaha malé, ale vlivné skupiny občanů, zpochybňovat význam neziskového sektoru a smysl festivalu, tyto tendence pravidelně zesilují v období příprav festivalu. Přestože Zastupitelstvo města Letovice většinově festival podporuje a účastníci jsou spokojeni, je třeba počítat s tím, že oponenti budou šířit negativní reklamu.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Tisková konference před festivalem, články v tisku, rozhlase a na webu, po skončení závěrečná zpráva a tisk. konference.

http://www.muzikus.cz/festivaly/festival-31-letovice-2008~44023
http://www.poslouchej.net/8119-Festival-3-1-v-Letovicich-.html
http://www.letovice.eu/text/cz/fotto-fest.aspx
http://www.metropolislive.cz/detail/513/0
http://www.triplusjedna.czNejčtenější dobrá praxe z tématu

Orlová: Prázdninový maratón

Prázdninový maratón

Orlová

Letovice: Festival 3+1

Festival 3+1

Letovice

Vsetín: Kampaň "Den seniorů"

Kampaň "Den seniorů"

Vsetín

Hlučín: "Kluby klubům" - pravidelná setkání seniorů z širokého okolí

"Kluby klubům" - pravidelná setkání seniorů z širokého okolí

Hlučín

Hlučín: Burza kroužků pro děti a mládež

Burza kroužků pro děti a mládež

Hlučín

Dobříš: Městské jarmarky - podpora města pro místní podnikatele a NNO

Městské jarmarky - podpora města pro místní podnikatele a NNO

Dobříš